Menu Sluit

Waarom Samen Thuis?

Steeds meer mensen lukt het niet om een eigen plek te vinden om te wonen. Mensen die geen vaste woonplek hebben en noodgedwongen verblijven in de dag- en nachtopvang. Of mensen die dakloos dreigen te worden omdat ze nergens terecht kunnen. Niet bij maatschappelijke opvang omdat ze te zelfredzaam zijn. En ook niet (meer) bij kennissen, vrienden of familie. Een sociale huurwoning is geen oplossing voor de korte termijn: daarvoor is de inschrijftijd niet lang genoeg. Voor deze mensen is er Samen Thuis. Met de juiste begeleiding en voorbereiding is Samen Thuis een geweldige ervaring voor de verhuurder van een kamer en de gast. 

Samen Thuis is een project van de Alliantie, Kwintes, De Rustplek, het Wijkteam en Gemeente Amersfoort. Mensen die een woning van de Alliantie huren en een (slaap)kamer over hebben, kunnen deze legaal verhuren aan een persoon die dringend op zoek is naar een eigen plek. De verhuurder van de kamer gaat er altijd financieel een beetje op vooruit. Samen bekijken we wat er voor u mogelijk is.   

Heeft nu nog meer vragen na het doorlezen van onderstaande veel gestelde vragen, staat uw vraag er niet tussen of zijn er dingen nog niet duidelijk voor u?
Neem dan contact met ons op.

Welke partijen werken samen aan Samen Thuis?

Samen Thuis is een project van de Alliantie, Kwintes, De Rustplek, het Wijkteam en Gemeente Amersfoort.

Voor wie is Samen Thuis?

Steeds meer mensen lukt het niet om een eigen plek te vinden. Mensen die geen vaste woonplek hebben en noodgedwongen verblijven in de dag- en nachtopvang. Of mensen die dakloos dreigen te worden omdat ze nergens terecht kunnen. Niet bij maatschappelijke opvang omdat ze te zelfredzaam zijn. En ook niet (meer) bij kennissen, vrienden of familie. Een sociale huurwoning is geen oplossing voor de korte termijn: daarvoor is de inschrijftijd niet lang genoeg. 

Voor deze mensen is er Samen Thuis. 

Hoe worden huurders beoordeeld of ze geschikt zijn?

Aanmeldingen van gasten worden vooraf gecontroleerd door Kwintes. Om voor Samen Thuis in aanmerking te komen als huurder moet u minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 • U hebt geen ernstige problematiek (verslaving, psychische problemen).
 • U bent zelfredzaam en in staat een huishouden te delen; sociaal vaardig.
 • U hebt binding met de regio waar de woning wordt gezocht.
 • U bent gescreend (door GGD) voor Maatschappelijke Ondersteuning.
 • U hebt een inkomen om de huur te betalen.
 • U schrijft zich in of staat ingeschreven bij Woningnet, en u blijft doorzoeken naar een eigen huis.
 • U bent ouder dan 18 jaar.
 • U hebt geen zorg voor kinderen.
 • U aanvaardt begeleiding van Kwintes tijdens het verblijf bij het gasthuishouden.
 • U hebt minimaal drie dagen per week een dagbesteding. 
 • U ondertekent de huisregels voorafgaand aan de start van het verblijf bij het gasthuishouden.
 • U ondertekent het intakeformulier van de Rustplek.

Aan welke voorwaarden moet u als verhuurder van een kamer voldoen?

 • U bent bereid en in de gelegenheid om de kamer voor een jaar te verhuren. Hebt u bijvoorbeeld verhuisplannen of is er gezinsuitbreiding te verwachten dan is het verhuren van een kamer via Samen Thuis niet mogelijk.
 • U hebt uw eigen leven goed op orde, u bent sociaal ingesteld, staat stevig in uw schoenen en kunt goed aangeven wat u van een gast verwacht.
 • U gaat ermee akkoord dat wij bij de Alliantie toestemming vragen voor deelname van uw woning aan Samen Thuis.
 • U gaat ermee akkoord dat de gast zich bij de Gemeentelijke Basis Administratie van de gemeente Amersfoort inschrijft op uw adres.
 • U hebt een woning met minimaal twee slaapkamers. De kamer die u verhuurt is bij voorkeur gemeubileerd. Er staat bijvoorbeeld een bed met matras, een bureau of tafel met stoel en een kast. De kamer moet verlicht, verwarmd en gelucht kunnen worden. De gast mag gebruik maken van douche, toilet en keuken. Hierover worden in de overeenkomst afspraken gemaakt.
 • Als u een bijstandsuitkering heeft, gaat u ermee akkoord dat de gemeente Amersfoort op de hoogte wordt gesteld van uw deelname en samen bespreekt u wat er financieel voor u mogelijk is.

Hoe lang blijft iemand bij mij wonen?

De gast mag maximaal één jaar bij u wonen. Als u de kamer langer dan een jaar wilt verhuren, brengen we u graag in contact met een nieuwe gast waar u de kamer weer voor maximaal één jaar aan kunt verhuren. De Alliantie moet hiermee akkoord gaan.

Als ik een kamer over heb en deze wil verhuren, hoe gaat het dan verder?

 1. Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar samenthuis@derustplek.nl.
 2. De Rustplek stuurt een verzoek naar de Alliantie om te vragen of uw woning deel mag nemen aan Samen Thuis. Het kan twee tot vier weken duren voordat er een akkoord of een afwijzing komt.
 3. Zodra De Rustplek toestemming van de Alliantie heeft, nemen zij contact met u op om een kennismakingsafspraak te maken bij u thuis. Daarvoor moet de huurder een VOG-verklaring overleggen en twee referentiepersonen aandragen. De Rustplek neemt contact met hen op.
 4. Tijdens de kennismaking bij u thuis spreekt De Rustplek met u door welke verwachtingen, voorwaarden en voorkeuren u hebt en of deze aansluiten bij Samen Thuis. Kwintes bekijkt samen met u de kamer en eventueel andere ruimtes die door de huurder gebruikt worden. Ook bespreken ze uw financiële situatie en berekenen zij uw (financiële) voordeel. Als zij twijfels hebben of het verhuren van een kamer via Samen Thuis bij u past, dan bespreken zij dit met u.

Ik wil na het kennismakingsgesprek nog steeds mijn kamer verhuren. Hoe gaat het verder?

 1. Samen Thuis zoekt een gast op basis van de verwachtingen, voorwaarden en voorkeuren die u hebt. Het kan zijn dat deze gast al bij ons bekend is.
 2. Zodra we denken dat een gast goed bij u past, neemt De Rustplek contact met u op en geven ze een korte beschrijving van de persoon. Als zowel u als de gast kennis willen maken, plannen we een eerste kennismaking in op het kantoor van de Alliantie.
 3. Als jullie beiden verder met elkaar willen, vindt de volgende kennismaking plaats bij u thuis, zodat de gast de kamer en andere ruimtes kan zien.
 4. Als jullie nog steeds verder willen met elkaar, is de laatste afspraak weer op kantoor van de Alliantie. Dan ondertekenen we de huurovereenkomst en huisregels.

Kan ik ook zelf, als verhuurder van een kamer, een gast aandragen? Ik ken zelf iemand die dakloos is.

Ja, dat kan. Als u zelf iemand kent aan wie (buiten tweedegraads familie) u een kamer wilt verhuren en diegene voldoet, net als u, aan de voorwaarden, dan kan hij/zij via Samen Thuis bij u een kamer huren.

De procedure is verder hetzelfde; we vragen aan de Alliantie toestemming. Zodra er toestemming is, maken we een afspraak voor kennismaking met u beiden bij u thuis.

Is het mogelijk om voor de einddatum van het contract te stoppen met de verhuur?

Het kan natuurlijk gebeuren dat uw situatie verandert of dat u om een andere reden het contract graag wilt opzeggen. U heeft daarbij een opzegtermijn van drie maanden. De gast heeft een opzegtermijn van één maand.

Wat kan ik doen als er problemen ontstaan tussen de gast en de verhuurder van de kamer?

Als er problemen ontstaan tussen de gast en de verhuurder van de kamer, gaan wij bemiddelen zodat de problemen niet uit de hand lopen en de overeenkomst daarom ontbonden moet worden. Pakt dit ongunstig uit en wilt de verhuurder van de kamer de gast zo snel mogelijk uit huis, dan  zoekt Samen Thuis samen met de verhuurder van de kamer naar een oplossing. Er kan bijvoorbeeld een kort geding opgestart worden. Samen Thuis helpt hierbij.

Hoeveel huur ontvang ik als verhuurder van een kamer en hoeveel houd ik er uiteindelijk aan over?

 • U gaat er altijd een beetje op vooruit. Hoeveel kunnen we niet van tevoren inschatten omdat het onder anderen afhangt van de huur die u voor de kamer ontvangt. 
 • De hoogte van de huurprijs wordt vastgesteld aan de hand van het landelijk vastgestelde puntensysteem voor woningen en kamers. 
 • Daarnaast ontvangt u een bedrag voor elektra, water, gas en het gebruik van uw spullen. Dit omdat de kosten voor gas, licht en water zullen stijgen. Een bedrag dat gelijk is aan de eventuele stijging van gemeentelijke heffingen. 
 • Tenslotte ontvangt u een vergoeding voor alle andere kosten die u maakt, bijvoorbeeld in verband met gemeentelijke heffingen. Of omdat u samen met de gast afspreekt dat hij/zij mee-eet, waardoor u meer boodschappen moet doen. Ook als u financiële voordelen misloopt in de nieuwe situatie passen we maatwerk toe. 
 • Om te berekenen hoe hoog de huur zou kunnen uitvallen, kijkt u op Huurprijs en punten | Huurcommissie.

Ik wil een kamer verhuren, maar heb schulden, hoe werkt dit?

Als u schulden hebt, kan het zijn dat u niet zelf over het bedrag kunt beschikken, maar dat het naar de schuldeisers gaat. In een persoonlijk gesprek bekijken we de mogelijkheden.

Ik wil een kamer verhuren, maar heb een bijstandsuitkering of een andere uitkering, hoe werkt dit?

Gemeente Amersfoort kijkt graag samen met u naar de mogelijkheden op maat. Daarna beslist u zelf of u nog een kamer wilt verhuren of niet.

Kan ik erop rekenen dat ik elke maand op tijd de huur voor het gebruik van mijn kamer ontvang?

De gast betaalt de huur en bijkomende bedragen aan de verhuurder van de kamer. Kwintes zorgt ervoor dat dit op tijd gebeurt.

Hoe zit het met Belastingdienst en Rijkstoelagen

Het verhuren van een kamer heeft geen effect op de huur- en zorgtoeslag. U moet wel binnen vijf dagen de Belastingdienst inlichten dat u een onderhuurder in huis heeft genomen. De huurinkomsten worden niet belast als inkomen zolang de huurinkomsten niet hoger dan € 5.668,- per jaar. (Vastgesteld vrijstellingsbedrag voor 2021). 

Worden er bepaalde samenlevingsafspraken gemaakt?

Er worden afspraken gemaakt over het gebruik van gemeenschappelijke en privéruimtes, het ontvangen van bezoek, het luisteren van muziek en het wel of niet roken. Als dat nodig is, kunnen er in overleg regels aan toegevoegd worden.