Menu Sluit

Waarom Samen Thuis?

Steeds meer mensen lukt het niet om een eigen plek te vinden om te wonen. Mensen die geen vaste woonplek hebben en noodgedwongen verblijven in de dag- en nachtopvang. Of mensen die dakloos dreigen te worden omdat ze nergens terecht kunnen. Niet bij maatschappelijke opvang omdat ze te zelfredzaam zijn. En ook niet (meer) bij kennissen, vrienden of familie. Een sociale huurwoning is geen oplossing voor de korte termijn: daarvoor is de inschrijftijd niet lang genoeg. Voor deze mensen is er Samen Thuis. 

Samen Thuis is een project van de Alliantie, Kwintes, De Rustplek en gemeente Amersfoort. Mensen die een woning van de Alliantie huren en een kamer over hebben, kunnen deze verhuren aan een persoon die dringend op zoek is naar een eigen plek. U gaat er altijd financieel op vooruit. Samen bekijken we wat er voor u mogelijk is.   

Heeft u meer vragen ?
Neem dan contact met ons op.

Voor wie is Samen Thuis?

Steeds meer mensen lukt het niet om een eigen plek te vinden. Mensen die geen vaste woonplek hebben en noodgedwongen verblijven in de dag- en nachtopvang. Of mensen die dakloos dreigen te worden omdat ze nergens terecht kunnen. Niet bij maatschappelijke opvang omdat ze te zelfredzaam zijn. En ook niet (meer) bij kennissen, vrienden of familie. Een sociale huurwoning is geen oplossing voor de korte termijn: daarvoor is de inschrijftijd niet lang genoeg. 

Voor deze mensen is er Samen Thuis. 

Hoeveel huur ontvang ik als verhuurder van een kamer en hoeveel houd ik er uiteindelijk aan over?

 • U gaat er altijd op vooruit. Hoeveel kunnen we niet van tevoren inschatten omdat het onder andere afhangt van de huur die u voor de kamer ontvangt. 
 • De hoogte van de huurprijs wordt vastgesteld aan de hand van het landelijk vastgestelde puntensysteem voor woningen en kamers. 
 • Naast de huur ontvangt u een vergoeding voor elektra, water, gas en het gebruik van uw spullen. Als de gemeentelijke belastingen hoger worden omdat u een kamer verhuurt, wordt dat ook vergoed.
 • Tenslotte ontvangt u een vergoeding voor alle andere kosten die u maakt, bijvoorbeeld in verband met gemeentelijke heffing.
 • Om te berekenen hoe hoog de huur zou kunnen uitvallen, kijkt u op Huurprijs en punten | Huurcommissie.

Ik wil een kamer verhuren, maar heb een bijstandsuitkering of een andere uitkering, hoe werkt dit?

Heeft u een bijstandsuitkering of een aanvullende inkomensondersteuning voor ouderen (AIO)? Dan verwijst de Rustplek u door naar onze contactpersoon van de gemeente. Die regelt samen met u dat de extra inkomsten als verhuurder niet (geheel) van uw uitkering worden afgetrokken.

Hoe zit het met Belastingdienst en Rijkstoelagen?

Het verhuren van een kamer heeft geen effect op de huur- en zorgtoeslag. U moet wel binnen vijf dagen de Belastingdienst inlichten dat u een onderhuurder in huis heeft genomen. De huurinkomsten worden niet belast als inkomen zolang de huurinkomsten niet hoger zijn dan € 5.998,- per jaar. (Vastgesteld vrijstellingsbedrag voor 2024). 

Hoe worden huurders beoordeeld of ze geschikt zijn?

Aanmeldingen van gasten worden vooraf gecontroleerd door Kwintes. Om voor Samen Thuis in aanmerking te komen als huurder moet u minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 • U hebt geen ernstige problematiek (verslaving, psychische problemen).
 • U bent zelfredzaam en in staat een huishouden te delen; sociaal vaardig.
 • U hebt binding met de regio waar de woning wordt gezocht.
 • U bent gescreend (door GGD) voor Maatschappelijke Ondersteuning.
 • U hebt een inkomen om de huur te betalen.
 • U schrijft zich in of staat ingeschreven bij DAK Eemvallei, en u blijft doorzoeken naar een eigen huis.
 • U bent ouder dan 18 jaar.
 • U hebt geen zorg voor kinderen.
 • U aanvaardt begeleiding van Kwintes tijdens het verblijf bij het gasthuishouden.
 • U hebt minimaal drie dagen per week een dagbesteding. 
 • U ondertekent de huisregels voorafgaand aan de start van het verblijf bij het gasthuishouden.
 • U ondertekent het intakeformulier van de Rustplek.

Aan welke voorwaarden moet u als verhuurder van een kamer voldoen?

 • U wilt en kunt de kamer voor een jaar verhuren.
 • U hebt uw eigen leven goed op orde, u bent sociaal ingesteld, staat stevig in uw schoenen en kunt goed aangeven wat u van een gast verwacht.
 • U gaat akkoord dat de Rustplek bij de Alliantie toestemming vraagt voor deelname aan Samen Thuis.
 • U gaat akkoord dat de gast zich bij de Gemeentelijke Basis Administratie van gemeente Amersfoort tijdelijk inschrijft op uw adres.
 • U hebt een woning met minimaal twee slaapkamers. De kamer die u verhuurt is bij voorkeur gemeubileerd. Er staat bijvoorbeeld een bed, een bureau of tafel met stoel en een kast. De kamer moet verlicht, verwarmd en gelucht kunnen worden. De gast mag gebruik maken van douche, toilet en keuken. Hierover worden in de overeenkomst afspraken gemaakt.
 • Als u een bijstandsuitkering heeft, gaat u akkoord dat gemeente Amersfoort op de hoogte wordt gesteld van uw deelname en samen bespreekt u wat er financieel voor u mogelijk is.

Hoe lang blijft iemand bij mij wonen?

De gast mag 9 maanden tot maximaal één jaar bij u wonen. Als u de kamer langer dan een jaar wilt verhuren, brengen we u graag in contact met een nieuwe gast waar u de kamer weer voor maximaal één jaar aan kunt verhuren. De Alliantie moet hiermee akkoord gaan.

Als ik een kamer over heb en deze wil verhuren, hoe gaat het dan verder?

 1. Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar samenthuis@derustplek.nl.
 2. De Rustplek stuurt een verzoek naar de Alliantie om te vragen of u mag deelnemen aan Samen Thuis. Het kan twee tot vier weken duren voordat er een akkoord of een afwijzing komt.
 3. Zodra De Rustplek toestemming van de Alliantie heeft, neemt zij contact met u op voor een kennismakingsafspraak bij u thuis. Daarvoor moet de huurder een VOG-verklaring overleggen en twee referentiepersonen aandragen. De Rustplek neemt contact met hen op.
 4. Tijdens de kennismaking spreekt De Rustplek met u door welke verwachtingen, voorwaarden en voorkeuren u hebt en of deze aansluiten bij Samen Thuis.

Ik wil na het kennismakingsgesprek nog steeds mijn kamer verhuren. Hoe gaat het verder?

 1. Samen Thuis zoekt een gast op basis van de verwachtingen, voorwaarden en voorkeuren die u hebt.
 2. Als De Rustplek denkt dat een gast goed bij u past, neemt zij contact met u op en geeft een korte beschrijving van de persoon. Als zowel u als de gast kennis willen maken, plant De Rustplek een eerste kennismaking.
 3. Als jullie beiden verder met elkaar willen, vindt de volgende kennismaking plaats bij u thuis, zodat de gast de kamer en andere ruimtes kan zien.
 4. Als jullie nog steeds verder willen met elkaar, is de laatste afspraak op kantoor van de Alliantie. Dan ondertekenen jullie de huurovereenkomst en huisregels.

Kan ik ook zelf, als verhuurder van een kamer, een gast aandragen? Ik ken zelf iemand die dakloos is.

Ja, dat kan. Als u zelf iemand kent aan wie (buiten tweedegraads familie) u een kamer wilt verhuren en diegene voldoet, net als u, aan de voorwaarden, dan kan hij/zij via Samen Thuis bij u een kamer huren.

De procedure is verder hetzelfde; De Rustplek vraagt aan de Alliantie toestemming. Als er toestemming is, volgt een gesprek met u beiden.

Is het mogelijk om voor de einddatum van het contract te stoppen met de verhuur?

Het kan natuurlijk gebeuren dat uw situatie verandert of dat u om een andere reden het contract graag wilt opzeggen.
De
wettelijke opzegtermijn is drie maanden. Maar als u het contract eerder wilt opzeggen omdat het ‘samenwonen’ om wat voor reden dan ook niet goed gaat, zoeken de Rustplek en Kwintes samen met u naar een oplossing. Als het nodig is. wordt zo snel mogelijk een andere plek voor uw gast geregeld.

Wat kan ik doen als er problemen ontstaan tussen de gast en de verhuurder van de kamer?

Als er problemen ontstaan tussen de gast en de verhuurder van de kamer, wordt bemiddeld zodat de problemen niet uit de hand lopen en de overeenkomst daarom ontbonden moet worden. 

Ik wil een kamer verhuren, maar heb schulden, hoe werkt dit?

Als u schulden hebt, kan het zijn dat u niet zelf over het bedrag kunt beschikken, maar dat het naar de schuldeisers gaat. In een persoonlijk gesprek bekijken we de mogelijkheden.

Kan ik erop rekenen dat ik elke maand op tijd de huur voor het gebruik van mijn kamer ontvang?

De gast betaalt aan u de huur en bijkomende bedragen. Kwintes zorgt ervoor dat dit op tijd gebeurt.

Worden er samenlevingsafspraken gemaakt?

Er worden afspraken gemaakt over o.a. het gebruik van gemeenschappelijke en privéruimtes, het ontvangen van bezoek, het luisteren van muziek en het wel of niet roken. 

Welke partijen werken samen aan Samen Thuis?

Samen Thuis is een project van de Alliantie, Kwintes, De Rustplek en gemeente Amersfoort.

Kan ik mijn kind(eren), andere mensen of mijn huisdieren meenemen? 

Nee, de kamer is bedoeld voor 1 persoon.  Huisdier(en) graag eventueel in overleg met de verhuurder.