Menu Sluit

Steeds meer mensen lukt het niet om een eigen plek te vinden om te wonen. Mensen die geen vaste woonplek hebben en noodgedwongen verblijven in de dag- en nachtopvang. Of mensen die dakloos dreigen te worden omdat ze nergens terecht kunnen. Niet bij maatschappelijke opvang omdat ze te zelfredzaam zijn en ook niet (meer) bij kennissen, vrienden of familie. Een sociale huurwoning is geen oplossing voor de korte termijn: daarvoor is de inschrijftijd niet lang genoeg.

Voor deze mensen is er Samen Thuis. Herkent u zich hierin? Dan is Samen Thuis geschikt voor u.

Kwintes beoordeelt vooraf de aanmeldingen van gasten. Om voor Samen Thuis in aanmerking te komen als gast moet u minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft geen ernstige problematiek (verslaving, psychische problemen).
  • U bent zelfredzaam en in staat een huishouden te delen; sociaal vaardig.
  • U heeft binding met de regio waar de woning wordt gezocht.
  • U bent gescreend (door GGD) voor Maatschappelijke Ondersteuning gedaan.
  • U heeft een inkomen om de huur te betalen.
  • U schrijft zich in of staat ingeschreven bij DAK Eemvallei en u blijft doorzoeken naar een eigen huis.
  • U bent ouder dan 18 jaar.
  • U heeft geen zorg in huis voor kinderen.
Wilt u zich aanmelden als gast? Contact met Kwintes

Plaatsing op huurderslijst

Met de gestelde voorwaarden maakt Kwintes een selectie van de aanmeldingen. Geschikte aanmeldingen plaatst Kwintes op een huurderslijst. Met deze lijst maakt Samen Thuis een inschatting om te kijken  of de gast en de verhuurder van de kamer bij elkaar passen. Kwintes selecteert niet voor op volgorde van binnenkomst.

Aanmelden als duo: verhuurder van een kamer en gast

Om kans op onderdak te vergroten, raden wij kamerzoekers aan om binnen hun eigen netwerk te zoeken naar een Alliantie-huurder die een kamer wil verhuren. Kent u een Alliantie-huurder bij wie u een kamer kan en wil huren?  Meld u zich dan aan als ‘duo’ voor Samen Thuis. Als u een kamerverhuurder meebrengt uit eigen netwerk, kunnen we vaak snel de contracten in orde maken.