Menu Sluit

Huurt u een woning van de Alliantie en heeft u een kamer in huis die u niet gebruikt? Vindt u het fijn als iemand die benut én kunt u wel wat extra inkomsten gebruiken? Dan is Samen Thuis iets voor u. Uw ongebruikte kamer is namelijk een uitkomst voor iemand die even zonder thuis zit. U krijgt een vergoeding voor het in gebruik geven van de kamer. Met deze vergoeding gaat u er altijd op vooruit.

Steeds meer mensen lukt het niet om een eigen plek te vinden. Mensen die geen vaste woonplek hebben en noodgedwongen verblijven in de dag- en nachtopvang of mensen die dakloos dreigen te worden omdat ze nergens terecht kunnen. Niet bij maatschappelijke opvang omdat ze te zelfredzaam zijn en ook niet (meer) bij kennissen, vrienden of familie.

Voor deze mensen is er Samen Thuis.

Zo werkt het

 • U heeft een kamer over die niet wordt gebruikt en vindt het fijn als iemand deze benut.
 • U meldt zich aan bij De Rustplek. De Rustplek bespreekt samen met u de mogelijkheden, wensen en verwachtingen voor deelname.
 • Kwintes selecteert de mensen die in aanmerking komen voor huren. U beslist wie er tijdelijk in uw kamer komt wonen. Kwintes en De Rustplek regelen kennismakinggesprekken met kandidaten en zorgen samen met u en de gast voor het opstellen van huisregels.
 • Na toestemming van de Alliantie voor deelname aan Samen Thuis wordt een huurovereenkomst getekend voor maximaal 12 maanden. De gast bouwt geen rechten voor de woning of kamer op. Het is een tijdelijke overeenkomst.
 • Als u iemand kent, kunt u zich ook aanmelden als duo en gebruikmaken van de huurconstructie via Samen Thuis. Dat mag geen eerste of tweede graads familie zijn, zoals ouders en broers of zussen. Twijfelt u, neem dan contact op met De Alliantie om te horen wat er mogelijk is.
 • De gast zoekt tijdens de huurperiode door naar een eigen plek om te wonen.
Heeft u vragen over Samen Thuis? Neem contact op

Uw voordelen

 • U krijgt een vergoeding voor het in gebruik geven van de kamer. Met deze vergoeding gaat u er altijd een beetje op vooruit.
 • U beslist zelf wie er bij u komt wonen.
 • U helpt een stadgenoot die even nergens anders terecht kan.
 • U krijgt gezelschap en kunt uw vrienden of kennissenkring uitbreiden.
 • De extra kamer die nu leeg staat, wordt nuttig gebruikt.
 • Ondersteuning en advies tijdens de huurperiode.

Voordelen voor de gast

 • U beslist zelf of en bij wie u een kamer wil huren.
 • U heeft een eigen adres.
 • U kunt uw aandacht richten op het vinden van een eigen plek om te wonen.
 • U kunt rekenen op ondersteuning door Kwintes.
 • U heeft een dak boven uw hoofd en heeft de kans om uw netwerk uit te breiden.