Menu Sluit

Huurt u een woning van de Alliantie en heeft u een kamer in huis die u niet gebruikt? Vindt u het fijn als iemand die benut én kunt u wel wat extra inkomsten gebruiken? Dan is Samen Thuis iets voor u. Uw ongebruikte kamer is namelijk een uitkomst voor iemand die even zonder thuis zit.

Steeds meer mensen lukt het niet om een eigen plek te vinden. Mensen die geen vaste woonplek hebben en noodgedwongen verblijven in de dag- en nachtopvang of mensen die dakloos dreigen te worden omdat ze nergens terecht kunnen. Niet bij maatschappelijke opvang omdat ze te zelfredzaam zijn en ook niet (meer) bij kennissen, vrienden of familie. Een sociale huurwoning is geen oplossing voor de korte termijn: daarvoor is de inschrijftijd niet lang genoeg.

Voor deze mensen is er Samen Thuis. Met de juiste begeleiding en voorbereiding is Samen Thuis een geweldige ervaring, voor zowel de verhuurder van de kamer als voor de gast.

Zo werkt het

 • De verhuurder heeft een kamer over die niet wordt gebruikt, en vindt het fijn als iemand de kamer benut.
 • De verhuurder meldt zich aan bij De Rustplek. De Rustplek bespreekt samen met de Alliantie-huurder de mogelijkheden, wensen en verwachtingen voor deelname aan de pilot.
 • Kwintes selecteert de mensen die in aanmerking komen voor deelname aan de pilot. De verhuurder beslist wie er tijdelijk in de kamer komt wonen. Kwintes en De Rustplek regelen kennismakinggesprekken met kandidaten en zorgen in samenspraak met de verhuurder en de gast voor het opstellen van huisregels
 • Na toestemming van de Alliantie voor deelname aan Samen Thuis wordt een huurovereenkomst getekend voor maximaal 12 maanden. De gast bouwt geen rechten voor de woning of kamer op. Het is een tijdelijke overeenkomst.
 • Een verhuurder van een kamer en een gast die elkaar kennen, kunnen zich aanmelden als duo en (als ze voldoen aan de algemene voorwaarden van de pilot) gebruikmaken van de huurconstructie via Samen Thuis.
 • De gast zoekt tijdens de huurperiode door naar een eigen plek om te wonen.
Heeft u vragen over Samen Thuis? Neem contact op

Voordelen voor de verhuurder van de kamer

 • U beslist zelf wie er bij u komt wonen.
 • U helpt iemand en krijgt de kans om uw sociale netwerk uit te breiden.
 • De extra kamer die nu leeg staat, wordt nuttig gebruikt.
 • U krijgt een vergoeding voor het in gebruik geven van de kamer. Met deze vergoeding gaat u er altijd een beetje op vooruit. Het hangt af van uw persoonlijke situatie hoeveel u erop vooruitgaat. Gemeente Amersfoort bekijkt samen met u wat er voor u mogelijk is.
 • U kunt rekenen op ondersteuning door De Rustplek.

Voordelen voor de gast

 • U beslist zelf of en bij wie u een kamer wil huren.
 • U heeft een eigen adres.
 • U kunt uw aandacht richten op het vinden van een eigen plek om te wonen.
 • U kunt rekenen op ondersteuning door Kwintes.
 • U heeft een dak boven uw hoofd en heeft de kans om uw netwerkt uit te breiden.