Menu Sluit

Beschermingsbeleid en privacyverklaring

De stichting De Rustplek Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Rondeelstraat 53
3813 ZV Amersfoort

RSIN: 859890892
KVK: 74422065

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Rustplek Amersfoort verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

De Rustplek verwerkt nooit persoonsgegevens van minderjarigen onder de 16 jaar.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Rustplek Amersfoort verwerkt bij het intakeproces van een gast en bij het profielproces van een gastgezin mogelijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid
 • FinanciĆ«le situatie
 • Dagbesteding
 • Taal
 • Achtergrondinformatie waarom een rustplek nodig is
 • Gegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken

Door de (digitale) ondertekening van het intake- of profielformulier geef je ons toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Rustplek verwerkt jouw persoonsgegevens om onze dienstverlening uit te kunnen voeren:

 • Contact te kunnen onderhouden met gast, begeleiding van gast en gezin
 • Een goede inschatting te kunnen maken van een gast, voorgeschiedenis en zijn huidige situatie
 • Een passende en veilige match te kunnen maken bij een gezin
 • Een gezin de juiste begeleiding te kunnen geven aansluitend bij hun situatie

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Rustplek bewaart je intakeformulier met persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Uiterlijk 6 maanden na afloop van een traject (informatieaanvraag, intake, kennismaking, wonen bij een gastgezin) verwijderen we alle gegevens uit onze bestanden. Twee keer per jaar voeren we een check uit. Deze check betreft ook alle digitale persoonsgegevens in de email of andere digitale bestanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

We delen jouw persoonsgegevens pas na persoonlijke toestemming met derden.
Met alle derde partijen hebben we een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
We hebben een overeenkomst met Google voor de opslag van gegevens op Google Workspace for Nonprofits.

De website

Onze website kan je volledig anoniem bezoeken, we volgen je niet en we gebruiken geen cookies.
Digitale intakeformulieren worden direct weggeschreven naar de beveiligde omgeving van Google Workspace for Nonprofits en worden niet bewaard op de servers van de website host
Contactformulieren worden per email direct verstuur naar Google Workspace for Nonprofits en niet bewaard op de servers van de website host.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Rustplek Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar amersfoort@derustplek.nl.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Rustplek Amersfoort werkt met heel gevoelige persoonsgegevens van mensen in een kwetsbare tijd van hun leven. Dit betekend dat we doordrongen zijn van het goed beveiligen van jouw gegevens. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via amersfoort@derustplek.nl.
De Rustplek Amersfoort heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Onze website heeft een SSL-beveiligde verbinding.
 • Onze email accounts zijn beveiligd met SPF, DKIM en DMARC, zodat niemand zich via de email kan voordoen als een vertegenwoordiger van De Rustplek Amersfoort of emails kan aanpassen.
 • Al onze gegevens zijn opgeslagen binnen Google Workspace for Nonprofits, persoonsgegevens verlaten dit platform nooit. Accounts zijn dubbel beveiligd door middel van tweestapsverificatie en alleen toegankelijk voor een geselecteerde groep van apparaten en medewerkers.